За актуализиране на портфолиото си търся момичета / жени за портретни фотографски сесии.

Time for Print 

Уговорка между фотограф и модел: фотографът дава на модела определено количество снимки в замяна на времето на модела.

Портфолио

Направените фотографии са за портфолиото съответно на фотографа - авторски права и модела - с ограничени права.

Време и място

При добро време може да се заснемат кадрите навън.
Времето, концепцията се уговарят предварително.